โชคเศรษฐี แลนด์ โฮเต็ล
โชคเศรษฐี แลนด์ โฮเต็ล

  • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลสถานการณ์ทั่ว ๆ ทุก 3 ชั่วโมง
  • มียามรักษาความปลอดภัย อยู่ดูแลรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีประชาสัมพันธ์พูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีแม่บ้านคอยดูแลและบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีช่างซ่อมบำรุงคอยดูแลและบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ในแต่ละชั้นมีทางหนีไฟ
  • มีระบบสัญญาณเตือนภัยทุกห้อง และทางเดิน
  • มีตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชั้น
  • มีการตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่เข้า - ออกในบริเวณโรงแรมทุกคน
  • มีสถานที่จอดรถให้ฟรีโดยมียามรักษาการณ์ดูแล 24 ชั่วโมง

57 / 39 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3533-6426, 0-3533-5188 โทรสาร 0-3533-6408

img img img img